شماره 257 :چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم؟

چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم معرفی : 257 – اقدام پژوهی چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم .-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه...

 540 views