شماره 299 : اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم – به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات سی و چهار صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان...

 582 views