را در دانش آموزم

اقدام پژوهی

شماره ۲۲۱ : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

اقدام پژوهی عدم کنترل ادرار در دانش آموز معرفی : مناسب برای مدارس استثنایی –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و سه صفحه ، قیمت ۲۰۰۰ ( دو هزار تومان) تومان فهرست مطالب در زیر آمده است : فهرست مقدمه: بیان مساله: توصیف وضع موجود: گرد...

 155 views

شماره 50 :  اقدام پژوهی چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

شماره 50 : اقدام پژوهی چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

اقدام پژوهی چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم معرفی : اقدام پژوهی چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟، مخصوص تمامی مقاطع.فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش –...

 396 views