شماره 185 :اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم  همکاران مدرسه  را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ – مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  28صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان...

 804 views