شماره 145 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم  را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟  .. تعداد صفحات بیست و چهار صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان...

Loading