توبه

توبه چکیده : توبه عبارت است از بازگشت و در اصطلاح شرعی یعنی بازگشت از گناهی که انجام شده و آمدن به راه مستقیم . شرطهای پذیرش توبه : ۱-ترک گناه در حال  ۲-آب کردن گوشت که از مال حرام به دست آمده  ۳-عزم بر اینکه دیگر آنرا انجام ندهد       ۴-ادای حقوق مردم مقدمه : «توبه» عبارت...

Loading