شماره 222 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک معلم کارو فناوری درس را برایشان جذاب نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک معلم کارو فناوری درس را برایشان جذاب نمایم معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه ششم را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم؟   – مناسب برای معاون اجرایی...

 594 views