کارت آزمون قوه قضاییه

کارت آزمون قوه قضاییه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال ۹۶   برای دریافت کارت شرکت در آزمون قوه قضائیه ۹۶ اینجا کلیک کنید    بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در سال ۱۳۹۶ می‌رساند که آزمون مذکور...

 331 views