کارت شرکت در آزمون مشاوران حقوقی ۹۸

کارت شرکت در آزمون مشاوران حقوقی ۹۸

آزمون روز جمعه ۲۹ آذر برگزار می‌شود

کارت شرکت درآزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه ۹۸ در سامانه این آزمون قرار گرفت.

 

برای دریافت کارت شرکت در آزمون مشاوران حقوقی ۹۸ کلیک کنید

 

دریافت کارت از طریق وارد کردن کد رهگیری و شماره ملی ، امکان‌پذیر است.

آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۸ در روز جمعه ۲۹ آذر برگزار خواهد شد.


محل آزمون مشاوران حقوقی ۹۸ 

کارت آزمون مشاوران حقوقی ۹۸  ، کارت آزمون وکالت ۹۸
مشاوران حقوقی ۹۸ ؛ آزمون وکالت ۹۸