پاورپوینت چگونگی تدوین منشور اخلاق حرفه ای برای دانشگاه

پاورپوینت تدوین منشور اخلاق دانشگاه

پاورپوینت تدوین منشور اخلاق دانشگاه

– فایل بصورت پاورپوینت (powerpoint) و قابل ویرایش می باشد

– تعداد صفحات 30 صفحه – قیمت فقط 5 هزار تومان

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت سازمان‌های آموزشی و پژوهشی ترویج اخلاق در سازمان‌هاست.

دانشگاه به عنوان یک مرکز پژوهشی و آموزشی در تعامل با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی باید اخلاقی باشد. فراتر از این، توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج اخلاق حرفه‌ای در مشاغل و سازمان‌ها ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می‌دهد.

پرداختن به اخلاق دانشگاهی در برنامه‌های کلان جامعه دارای اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیانبار فراوانی به بار می‌آورد. این اصل اهمیت و تقدم سلامت سازمانی دانشگاه بر سایر سازمان‌ها را نشان می‌دهد.

دانشگاه برای نهادینه‌سازی اخلاق در فرهنگ سازمانی خود محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخلاق در همه ارکان سازمان (استادان، مدیران، دانشجویان، کارکنان، شرح وظایف، آیین‌نامه‌ها، ساختار و …) است.

منشور اخلاقی شامل مجموعه ارزش هایی است که نسبت به دیگر ارزش ها برای سازمان دارای اولویت بیشتری بوده و باید از سوی افراد (استادان، پژوهشگران و دانشجویان) پیروی شوند.

ارزش هایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفـظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال جویی، دلسوزی، ملاحظه دیگران را کردن، کمک، تقسیم منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی طرفی، ثبات رأی، پایبندی به قانون، خدمت به اجتماع و… .

واژگان کلیدی :

تدوین منشور – منشور اخلاق – اخلاق حرفه ایمنشور اخلاق دانشگاه

فهرست مطالب پاورپوینت چگونگی تدوین منشور اخلاق حرفه ای برای دانشگاه

مقاله فرآیند چگونگی تدوین منشور اخلاق حرفه ای برای دانشگاه

مقدمه

واژگان کلیدی

منشور اخلاقی

ترویج اثربخش اخلاق در دانشگاه

ترویج اخلاق در دانشگاه

اصول راهبردی و قواعد کاربردی

مبادی تصوریه

اخلاق چیست؟

اخلاق حرفه‌ای چیست؟

هویت سازمانی دانشگاه چیست؟

عناصر محیطی دانشگاه کدامند؟

عهدنامه اخلاقی

منشور اخلاقی سازمان
اصول ترویج اخلاق در دانشگاه

اصل تقدم اخلاق در رفتار ارتباطی درون‌شخصی بر رفتار ارتباطی برون‌شخصی.

اصل تأثیر جهانی فساد در دانشگاه

اصل پرهیز از تحویلی‌نگری

اصل نیاز به سند جامع اخلاقی

اصل اسلامیت اخلاق دانشگاهی

راهکارهایی برای تدوین برنامه های اخلاقی

سایت کوله پشتی

 578 views

5/5 (6 Reviews)