شماره 85 : اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

اضطراب دانش آموزپایه سوم رادر ساعت حرفه وفن کاهش دادم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

چكيده:
پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي  مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد.

و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پايه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس حرفه و فن است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

کلید واژه :
اضطراب – نگرانی – دانش آموز – پایه سوم راهنمایی

فهرست مطالب
چكيده:

کلید واژه :

مقدمه:

توصیف وضیعت و بیان مساله:

تعریف کلید واژه ها:

اضطراب چیست؟

نگرانی چیست؟

جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس:

مصاحبه با دوستان:

مصاحبه با دیگر دبیران محمد:

مصاحبه با والدین محمد:

مصاحبه با خود محمد:

مطالعات تحقيقات گذشته :

اضطراب حرفه و فن چيست ؟

چگونه اضطراب حرفه و فن دانش آموزان افزايش مي يابد ؟

تجزيه تحليل و تفسير داده ها :

الف) عوامل محيطي

1- فشارهاي والدين :

2- شيوه آموزش دبير :

3- محتوي كتاب هاي حرفه و فن :

4- تجارب منفي :

ب) شيوه هاي اشتباه آموزش حرفه و فن

1) تأكيد بر سرعت در پاسخ گويي :

2) نداشتن درك درست از كاربرد حرفه و فن در زندگي :

پ) عوامل فردي

1) كاهش اعتماد به نفس :

2) احساس ضعف و كمبود :

یافته های علمی

●نشانه های استرس

▪نظریه های روانکاوی:

▪نظریه های رفتاری:

انتخاب راه جديد موقتي :

اجراي راه حل و نظارت بر آن :

گردآوري اطلاعات ( شواهد2 )

ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن :

پیشنهادات

منابع

3,000 تومان – دانلود

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی , اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی , اقدام پژوهی کوله پشتی
اقدام پژوهی کوله پشتی , اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری , اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری