شماره 82 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم؟ شماره 82

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم ؟

فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات نوزده صفحه –  قیمت فقط دو هزار تومان

 

چکیده
بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: «هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله» در این سخن هدف و منظور از«مسأله» هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید. با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگي روز مره برهمه ي دست اندركاران تعليم و تربيت به ويژه معلمان محترم فرض است كه شرايطي رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه رياضي) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمايند. من نيز با عنايت به ناتوانی و ضعفی که دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی قرار دهم.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:

دلايل انتخاب موضوع اقدام پژوهي:

اهداف مورد نظر در اقدام پژوهي:

گردآوری اطّلاعات:

1) مشاهده (observation):

مشاهده ي معلم:

2) اسناد ومدارك(Evidence)

پيشينه تحقيق :

كتب ومجلات علمي وآموزشي:  :

گزارش :

3) پرسش نامه:

پرسش نامه ي تشريحي :

4)مصاحبه(Interveiw):

مصاحبه با مدرّسرياضي:

مصاحبه و هم انديشي با اعضاي گروه هاي آموزش ابتدايي:

مصاحبه

مصاحبه با اولياء:

تجزيه و تحليل داده هاواطّلاعات :

آموزگار:

ناتواني كتاب  :

حل مسأله  مسئولين :

روش هاي تدريس خانواده :

روش ها  :

جدول اقدامات

نحوه ي نظارت بر انجام فعّاليّت ها:

نتيجه گيري كلي از ارزيابي نتايج(شواهد 2 ) :

ارائه ی پیشنهادات :

فهرست منابع و مأخذ

20,000 ریال – دانلود

اقدام پژوهی حل مسائل , اقدام پژوهی حل مسائل
سایت آسمان , سایت آسمان

اقدام پژوهی آسمان , اقدام پژوهی آسمان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

 280 views

5/5 (2 Reviews)