شماره 67 :اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بااستفاده از کامپیوتر افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بااستفاده از کامپیوتر افزایش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات سی و دو صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

چکیده
با توجه به اینکه امسال اولین سالی است که پایه ششم به مقطع ابتدایی اضافه شده ودر آن درس “کار وفن آوری”گنجانده شده است .

هدف این درس که برای اولین بار اجرا می شود آشنایی با دنیای کار وکسب بعضی از مهارتهاست.

با توجه به این درس وآشنا شدن دانش آموزان با آن وگذراندن آن در دوره های بعدی تحصیلی وکشف استعداد های خود  می توانند تصمیم بگیرندکه به دبیرستان بروند یا هنرستان و یاچه رشته ای را انتخاب کنند

از انجا که استفاده از رایانه (کامپیوتر) در سن دانش آموزان ابتدایی اصولابه عنوان وسیله بازی می باشد نه یک ابزار کار لذا برآن شدیم تا با این  وسیله که امروزه جز دانش روز بشری است وکسی

که کار با آن واستفاده ازان را  نمی داند بیسواد تلقی میشودمیزان یادگیری را در دانش آموزان افزایش دهیم.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مقدمه و وضعیت موجود

شواهد (1) مشاهده

فن آوری واطلاعات چیست ؟

مصاحبه

جمع آوری اطلاعات

ج)یافته های علمی:

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

● استفاده موثر از فناوری

● ارزشیابی اثربخشی فناوری اطلاعات

● قابلیت انعطاف فناوری و یادگیری الکترونیکی

● جمع بندی و نتیجه گیری

دانش آموزان

تجزیه وتحلیل

ارائه راه حل موقت

روشها وراهکارهها

روش بازی با حروف

راه کار دوم برای حل شناخت سریع تر حروف انگلیسی ودکمه های صفحه کلید

راهکار سوم برای اموزش سریع وخواندن حروف انگلیسی

شواهد(2)

اجرای راه حل

اعتبارسنجی

پیشنهادات

منابع

 

30,000 ریال – دانلود