شماره ۳۱۱ :اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم ؟

–  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و نه صفحه ، قیمت ۲۰۰۰(دو هزار تومان) تومان

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :

مشارکت معلمان در تربیت دانش‌آموزان

توجه به آموزش مهارتهای زندگی

آموزش ارزشهای اخلاقی

تربیت دینی بر پایه ارزشهای اخلاقی

اهمیت موضوع :

توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

اهداف جزئی :

گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ ) :

الف  – مشاهده رفتاری دانش اموزان

ب – مشاهده میزان علاقه به طرح کرامت

ج – مصاحبه با سایر همکاران

د – مشاهده پرونده تحصیلی

ه ) ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه اجرای طرح کرامت :

نقش معلم و اعضای مدرسه در بنای اخلاقی کودکان :

ااهداف طرح:

اهداف کلی:

اهداف جزیی

مراحل اجرای طرح:

شیوه های کار با دانش آموزان ( فعالیت ها )

دستورالعمل اجرایی طرح:

مفاهیم منتخب آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ( طرح کرامت) در پنج پایه دوره ی ابتدایی

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

ارائه راه حل های موقت :

انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن :

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲)

الف – مشاهده رفتاری دانش آموزان

ب- مشاهده علاقه دانش آموزان به طرح کرامت :

ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :

نتیجه گیری:

محدودیت :

پیشنهادات

منابع :

پیوست :

نمونه طرح کرامت که در مدرسه اجرا کردم :

 

2,000 تومان – دانلود

 


کلمه کلیدی: 

اقدام پژوهی ارزشهای اخلاقی  ،  معنی اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی طرح کرامت

اقدام پژوهی ارزشهای اخلاقی

، علاقه دانش آموزان به طرح کرامت ، طرح کرامت پایه دوره ی ابتدایی