شماره 289 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند  سازم. ..بصورت ورد و قابل ویرایش

– تعداد صفحات بیست  صفحه ، قیمت 2000( دو هزار تومان )

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

گرد آوري اطلاعات ( شواهد- ا )

هنر چیست ؟

حوزه های هنری قابل طرح در مدارس ابتدایی

اهمیت و ضرورت تربیت هنری

اهداف برنامه ی درسی هنر:

تجزیه، تحلیل و تفسیر داده های شواهد (1)

انتخاب راه جدید به صورت موقت

اجرای راه حل انتخاب شده

– آموزش معلمان

– تلفیق هنر با بقیه دروس

گردآوری اطلاعات(شواهد2)

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار

اعتبارسنجی

ارائه راهکار

منابع

 348 views

0/5 (0 Reviews)