شماره 260 :اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد برطرف سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد برطرف سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد ، برطرف سازم .بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و چهار  صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

نکات کلیدی :

مقدمه

بيان مسأله  :

توصیف وضعیت موجود

اهميت و ضرورت حل مشكل:

گردآوري اطلاعات براي تعيين وضعيت موجود (شواهد نوع اول):

الف –  مشاهده

ب –  مصاحبه

ج) بررسي اسناد و مدارك

د) استفاده از نظرات همكاران :

هـ) مطالعه ي كتابخانه اي

صرع و ضعف تحصیلی

صرع و روزهای امتحان

تجزیه تحلیل اطلاعات

اقدامات راه حل هاي پيشنهادي:

یافتن راه حل مناسب

اجرای راه حل های انتخاب شده

ارزیابی نتایج بدست آمده

گرد آوري شواهد 2 واکنش نسبت به راه حل جدید

2 – مصاحبه با مادر علی :

2- مصاحبه با خود دانش‌آموز:

4مدیر و سایر همکاران

ارزيابي نتايج:

نتیجه‌گیری

ارائه پيشنهادات

پيشنهاد به همكاران:

همکاری با مدرسه:

اطلاعات عمومی در مورد صرع:

اطلاعات خاص در مورد کودک شما:

مشارکت مدرسه:

– شبکه:

– جلسات غیر رسمی:

– امکانات اضافی:

منابع و مأخذ