شماره 257 :چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم؟

چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم

معرفی :

257 – اقدام پژوهی چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امور تدريس علاقمند نمایم .-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

گردآوري اطلاعات (شواهد1)

پيشينه تحقيق

مفهوم نوآوري در آموزش

ويژگي هاي نوآوري در آموزش

نوآوري و تحول در كلاس درس

استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريس

استفاده از CD هاي آموزشي در تدريس

استفاده از رايانه و اينترنت در تدريس

استفاده از وبلاگ آموزشي در تدريس

استفاده از روش فعال ياددهي –  يادگيري مبتني بر ICT

اجراي راه حل ، مرحله دوم

دیگر اقدامات انجام شده :

گرد آوري اطلاعات (شواهد2)

ارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

نتايج حاصل از اقدام

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع