شماره 236 :اقدام پژوهی چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام  را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم ؟-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

اهمیت موضوع :

گرد آوری شواهد یک

شاخص های کمی وضعیت موجود

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

خلاصه یافته‌های اولیه

راه حل های پیشنهادی

راه حل های انتخابی و قابل اجرا

گرد آوری شواهد دو

نتایج و ارزیابی پژوهش

باز ساخت یا بهسازی عمل

نگاهی درباره نظام زمانی تحصیلات و تعطیلات مدارس

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

.

.

30,000 ریال – دانلود