شماره ۲۳۲ : اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری دیسلکسی را حل کنم

اقدام پژوهی فناوری اطلاعات

ترغیب همکارانم از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری دیسلکسی مریم  را حل کنم؟

– بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست  صفحه ، قیمت ۲۰۰۰(ذو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

معلم با استفاده از فناوری در کلاس درس می تواند این شرایط را فراهم کند:

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)

یافته های تحقیق

چگونگی تشخیص اختلالات یادگیری

روش مشاهده

روش مصاحبه

روش استفاده از آزمون های روانی

راه های درمان اختلالات یادگیری

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری

اجرای راه حل

تمرین یک:

تمرین دوم:

تمرین سوم:

نقش لپ تاب در آموزش کودکان بر اساس گزارش سازمان ملل

چگونگی اجرای راه حل جدید، استفاده از لپ تاب

گرد آوری شواهد دو

تجزیه و تحلیل نتایج

مقایسه درصد پیشرفت نمرات دانش آموز  قبل و بعد از اقدام

ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع مورد استفاده

 


اقدام پژوهی
اقدام پژوهی معلم و آموزگار استثنایی
اقدام پژوهی فرهنگیان
اقدام پژوهی کوله پشتی

به زودی استخدام آموزش و پرورش 

Loading

0/5 (0 Reviews)