شماره 225 : اقدام پژوهی چگونه بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم

اقدام پژوهی روش تدریس درس فلسفه جذاب نمایم

معرفی :

چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟  – مناسب برای درس فلسفه  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و نه صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مساله

توصیف وضعیت موجود:

شیوه گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1 )

تجزیه وتحلیل داده ها

نظرات همکاران:

راهکار های پیشنهادی

اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  :

ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی :

نتیجه گیری :

منابع قابل استفاده

30,000 ریال – دانلود

اقدام پژوهی دبیر فلسفه
اقدام پژوهی درس فلسفه
اقدام پژوهی املا