شماره 224 :اقدام پژوهی چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در دانش آموزانم بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در دانش آموزانم بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم ؟   – مناسب برای همه دوره ها  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چكيده

واژگان کلیدی :

مقدمه

بیان مسئله

توصيف وضعيت موجود

تعريف واژگان

گرد آوري  اطلاعات (شواهد 1)

مشاهده

شیوه های مشاهده

الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری

مصاحبه:

مصاحبه با دبیران

يافته هاي علمي

عوامل موثر بر پرخاشگري

عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)

زیان های پرخاشگری

این سه راه حل عبارتند از:

ورزش راهکاری مناسب

پيشينه تحقيق

تجزيه وتحليل داده ها

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي

اعتبار بخشي راه حل

نحوه اجراء

گرد آوری شواهد دو

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار

پيشنهادات

منابع

.

.

3,000 تومان – دانلود