شماره 222 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک معلم کارو فناوری درس را برایشان جذاب نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک معلم کارو فناوری درس را برایشان جذاب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه ششم را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم؟   – مناسب برای معاون اجرایی مدرسه و درس کار و فناوری ششم  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع :

توصیف  وضعیت موجود

گرد آوری شواهد (1)

مشاهده

فن آوری واطلاعات چیست ؟

مصاحبه

جمع آوری اطلاعات

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

●استفاده موثر از فناوری

●ارزشیابی اثربخشی فناوری اطلاعات

تجزیه وتحلیل اطلاعات

ارائه راه حل موقت

روشها وراهکارهها

روش بازی با حروف

راه کار دوم برای حل شناخت سریع تر حروف انگلیسی ودکمه های صفحه کلید

فرهنگ خواندن لغات به کمک حروف فارسی

گرد آوری شواهد 2

اعتبارسنجی

● ●جمع بندی و نتیجه گیری

دانش آموزان

پیشنهادات

منابع