شماره ۲۲۱ : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

اقدام پژوهی عدم کنترل ادرار در دانش آموز

معرفی :

مناسب برای مدارس استثنایی

–  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و سه صفحه ، قیمت ۲۰۰۰ ( دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست

مقدمه:

بیان مساله:

توصیف وضع موجود:

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل اطلاعات

عدم کنترل ادرار

علائم و نشانه ها

علل

راه حلهای پیشنهادی

به طور خلاصه درمان با تلفیق روشهای زیر انجام می گیرد:

اجرای راه حل:

نکات قابل توجه :

گرد آوری شواهد ۲

اضطراب در دانش آموزان، علل و راهکارها

● نشانه های استرس

▪ نظریه های روانکاوی:

▪ نظریه های رفتاری:

▪ نظریه وجودی:

علل استرس در دانش آموزان پیش دبستانی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

 

20,000 ریال – دانلود

 


اقدام پژوهی رایگان
اقدام پژوهی کوله پشتی
اقدام پژوهی دبیر و آموزگار استثنایی

استخدام آموزش و پرورش به زودی

 59 views

0/5 (0 Reviews)