شماره 220 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟   – مناسب برای همه دوره ها   –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چكيده :

مقدمه

بيان مسئله

توصيف وضعيت موجود :

گرد آوري شواهد يك

از جمله مسائل موجود در مدرسه در گروه سرود  :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل پیشنهادی:

آهنگ سازی:

ساختار سرود

مراحل تمرین سرود:

انتخاب راه حل مناسب

بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت هنر های آوایی مثل سرود

اجراي راه حل با ذكر جزئيات و چگونگي اجرا :

گرد آوري شواهد 2

اعتبار سنجي اقدامات انجام شده  :

نتيجه گيري و پيشنهادها :

1-نیاز سنجی:

2- انتخاب نوع فعالیت:

3- تعیین اهداف:

2- اجرای فعالیت:

3- ارزیابی :

منابع

.

.

3,000 تومان – دانلود