شماره 219 :اقدام پژوهی چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟   – مناسب برای همه دوره ها   –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود:

اهمیت موضوع

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل اطلاعات

بهداشت روان نوع اول

بهداشت روان نوع دوم

بهداشت روان نوع سوم

انتخاب راه حل موقتی

اجرای راه حل و نظارت بر آن

گرد آوری شواهد دو

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید

توصیه‌های برای ارتقا بهداشت روانی مدارس

نتیجه گیری

پيشنهادات

منابع و مآخذ :

.

.

3,000 تومان – دانلود