شماره 209 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم ؟   – مناسب برای همه دبیرستان و متوسطه دوره دوم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

پيشينه ظهور فرهنگ بيگانه‏

توصیف وضع موجود

مبانی نظری:

ارائه اطلاعات( شواهد يك):

راه حل هاي پيشنهادي:

انتخاب راه جدید به طور موقت:

اجراي راه حل ها:

1-الگو قرار دادن رفتار های خودم و دانش آموزان خوب در آموزشگاه :

2-    استفاده از آموزه های دینی و مراجعه به آیات ، احادیث و روایات :

3- تهیه یک تابلوی کوچک برای آموزشگاه

4- تشویق از دانش آموزانی که همکاری خوبی در  فرهنگ حجاب برتر داشتنددر

گرد آوری اطلاعات( شواهد دو):

نتیجه گیری  و پیشنهادات

منابع

.

.

3,000 تومان – دانلود