شماره 206 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟  – مناسب برای همه متوسطه اول –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

دانش آموازنی سرزده از جمله:

شیوه هاي گرد آوري اطلاعات

الف) مشاهده:

ب) پرسشنامه:

ج) مصاحبه:

تعریف و تبیین واژه هاي کلیدي

ارائه روش هاي پیشنهادي جهت حل مسأله

اقدام و اجراي راه حل هاي پیشنهادي

ارزیابی نتایج

موانع و محدودیت ها

پیشنهادها

ویژگیهای تعلیمات اجتماعی :

ضرورت درس تعلیمات اجتماعی:

ضمائم

پرسشنامه

منابع و مآخذ

.

.

30,000 ریال – دانلود

 366 views

0/5 (0 Reviews)