شماره ۱۹۹ : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم.

فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش

تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  قیمت فقط  دو هزار تومان

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه:

بیان مسئله و توصیف وضع موجود

پیشینه و تاریخچه موضوع

اهمیت بهداشت مدارس

تعریف بهداشت مدارس

هدف کلی اقدام پژوهی

اهداف اختصاصی اقدام پژوهی

گرد آوری شواهد یک

راه حل های پیشنهادی

اتخاب راه حل

گرد آوری شواهد ۲

نتیجه گیری

راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس

ساماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس

اصول کلی خدمات بهداشت مدارس

آموزش بهداشت مدارس

مراقبت بهداشتی و درمانی دانش آموزان

نظارت بر تغذیه دانش آموزان

آموزش بهداشت در مدارس

اهداف آموزش بهداشت مدارس

اهداف آموزش بهداشت مدارس عبارتند از :

راههای ارتقاء بهداشت از طریق مدارس

ایجاد و گسترش مدارس مروج بهداشت

تغذیه در مدارس

برخی معیارهای بهداشت محیط مدارس

منابع

2,000 تومان – دانلود

 

 


اقدام پژوهی کوله پشتی
دانلود اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی رعایت بهداشت فردی
اقدام پژوهی مربی بهداشت

سایت سازمان سنجش