شماره 176 :اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم ؟ –  تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   5000تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بیان مساله

توصيف وضعيت موجود

گرد آوري شواهد1

راه‌حل‌هاي پيشنهادي

انتخاب راه جدید به طور موقت:

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن:

گرد آوری اطلاعات (شواهد 2) :

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :

نتیجه گیری:

ديگر راهكار ها

راهکارهایی برای مشارکت مذهبی  دانش آموزان در مدرسه

•راهبردهای فضاسازی تربیتی

راهکارهایی برای تعمیق و تقویت آموزه های دینی

منابع :

.

.

5,000 تومان – دانلود