شماره 174 : اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاري دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاري دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاري دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمايم؟  تعداد صفحات بیست و چهار  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

 فهرست

عنوان اقدام پژوهی :

چگونه توانستم اختلالات رفتاري دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمايم؟

چکیده اقدام پژوهی :

مقدمه :

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

گرد آوري اطلاعات ( شواهد- ا )

تجزيه و تحليل وتفسيرها:

انتخاب راه جدید به صورت موقّت

آموزش درمانی

تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده

درمان پرخاشگری:

قوانين يادگيري:

قانون اثر ونتيجه :

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گرد آوري اطلاعات(شواهد 2)

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار

ارائه راهکارها

زنگ ورزش انگيزه معلم ، علاقه دانش آموز

معلم ورزش:

منابع و ماخذ

پيوست ها

.

.

4,000 تومان – دانلود