شماره 173 :اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكل كمرويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم را اصلاح نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكل كمرويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم را اصلاح نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكل كمرويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم  را اصلاح نمايم ؟- تعداد صفحات بیست و سه  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چگونه توانستم مشكل كمرويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم  را اصلاح نمايم ؟

چكيده

مقدمه

انواع وعلل خجالتی و گوشه گیر بودن در کلاس درس

بیان مسئله

اهداف تحقيق

اهم اهداف تحقیق به شرح زیر است :

اهميت و ضرورت تحقيق

سؤالات تحقيق

فرضيه های تحقيق

تعاريف عملياتی

پيشينه تحقيق :

گرد آوري شواهد 1

1-مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس

2-مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه

3-مصاحبه با مادر لیلا

تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات جمع آوری شده

راه حل های پیشنهادی

10-تقویت رفتارهای مثبت لیلا :

راه حل های موقت و اجرای آن

گرد آوری اطلاعات (شواهد 2)

مشخصه های رفتاری کودکان کمرو و گوشه گیر

نشانه های دیگر

سبب شناسی مشکل

راهکارهایی برای معلمان

–  نتایج بدست آمده:

–  پیشنهادات کاربردی

پیشنهاد به محققین بعدی

فهرست منابع

 

.

.