mp3 indir

شماره 154 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم  را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ – تعداد صفحات بیست و دو صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

 

مقدمه

بیان مسأله

توصیف وضعیت موجود

گرد آوری شواهد یک

شیوه هاي گرد آوري اطلاعات

تعریف و تبیین واژه هاي کلیدي

ارائه روش هاي پیشنهادي جهت حل مسأله

اقدام و اجراي راه حل هاي پیشنهادي

گرد آوری شواهد دو

موانع و محدودیت ها

پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست

.

.

4,000 تومان – دانلود