شماره 145 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم  را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟  .. تعداد صفحات بیست و چهار صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه :

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

تعریف اصطلاحات :

گرد آوری شواهد یک

روشهای جمع آوری اطلاعات :

تجزیه و تحلیل داده های شواهد

موانع و محدودیت ها :

راهکار های موقتی

راه حل های انتخابی و اجرا:

گرد آوری شواهد دو

نتیجه گیری و توصیه ی ما به معلمان و والدین:

راهکار و پیشنهادات

پیشنهادهایی برای همکاران

منابع

.

.

40,000 ریال – دانلود