شماره ۱۳۵ :اقدام پژوهی چگونه توانستم وابستگی بیش از حد زهرا دانش اموز کلاس اول را به مادرش کاهش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم وابستگی بیش از حد زهرا دانش آموز کلاس اول را به مادرش کاهش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم وابستگی بیش از حد زهرا دانش آموز کلاس اول را به مادرش کاهش دهم ؟

تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۲۰۰۰ تومان

– فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه:

توصیف وضع موجود:

سوالات پژوهش

گرد آوری شواهد۱:

۱-مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس

۲-مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه

۳-مصاحبه با مادر زهرا

تجزیه وتحلیل  و گردآوری اطلاعات

ارائه راهکارموقتی

دلایل انتخاب راه حل

دلایل ترس زهرا از مدرسه:

* کم کردن وابستگی زهرا:

* ایجاد آمادگی ذهنی در زهرا :

ایجاد انگیزه:

اجرای راهکارها

گرد آوری شواهد۲

ارزشیابی تأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن

آنچه والدین باید بدانند

پیشنهادات:

محیط و فضای آموزشی

۱ – نزدیک بودن فاصله خانه و مدرسه

۲- وسعت زمین، بنا و امکانات

۳- رعایت آزادی های فردی

۴- ایجاد تعلق خاطر به مدرسه و اجزاء آن و پرورش حس خویشاوندی

۵- نیاز واقعی به دستشویی یا مفری برای غلبه فشارهای روحی

نظام آموزشی

نتیجه گیری وگزارش نهایی:

راهکارهایی برای حل مشکل مشابه درخانواده ها

فهرست منابع

2,000 تومان – دانلود


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی وابستگی مادرش کاهش ، اقدام پژوهی مشاهده رفتار در کلاس

اقدام پژوهی مصاحبه با مادر ، اقدام پژوهی کم کردن وابستگی ، اقدام پژوهی آمادگی ذهنی