شماره 125 :اقدام پژوهی چگونه توانستم باور های مذهبی را در دانش آموزان شکوفا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در دانش اموزان جلوگیری کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم باور های مذهبی را در دانش آموزان شکوفا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در دانش اموزان جلوگیری کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم باور های مذهبی را در دانش آموزان شکوفا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در دانش اموزان جلوگیری کنم؟  .. تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان (پنج هزار تومان )- فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

بیان مسئله‏

تعریف واژه‏ها

پیشینه ظهور فرهنگ بیگانه‏

توصیف وضع موجود

مبانی نظری و  پیشینه پژوهش :

مبانی نظری :

پیشینه پژوهش :

ارائه اطلاعات( شواهد یک):

راه حل های پیشنهادی:

اجرای راه حل ها:

1-الگو قرار دادن رفتار های خودم و دانش آموزان خوب در خوابگاه :

2-    استفاده از آموزه های دینی و مراجعه به آیات ، احادیث و روایات : امام صادق (ع) فرموده اند:

3- تهیه یک تابلوی کوچک برای خوابگاه ها

4- تشویق از دانش آموزانی که همکاری خوبی در پیشگیری از مدگرایی داشتند

گرد آوری اطلاعات( شواهد دو):

بحث و نتیجه گیری

منابع

.

.

50,000 ریال – دانلود