شماره ۱۰۵ : اقدام پژوهی راهکارهای افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی

اقدام پژوهی راهکارهای افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی

معرفی :

اقدام پژوهی راهکارهای افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی

– مخصوص مقطع ابتدایی و راهنمایی.فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش

– تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

 

چکیده
تحقیق حاضر مربوط به دانش آموزان  مدرسه ابتدایی …………….  واقع در شهرستان……… و با جمعیت نمونه ۲۶ نفر دانش ­آموز انجام شده است. مسأله ی مورد نظر، بی­ علاقه ­گی، بی­ توجهی و غیر­فعال بودن اغلب دانش ­آموزان یادشده درانجام فعالیت­های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این تحقیق، افزایش میزان علاقه­ مندی دانش ­آموزان دبستان……… یاد شده به درس ریاضی و انجام فعالیت­های آن دردرس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از روش­های علمی به منظور کسب داده ­های لازم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر، سرگروه آموزشی درس ریاضی، دانش ­آموزان و والدین آن­ها، کتاب­ها، مجلات، اینترنت،  بررسی کارنامه­ ی تحصیلی و ارزیابی نتایج آزمون­های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آن­ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه ­حل­های پیشنهادی پرداخت. سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل­های پیشنهادی مبادرت ورزید. آن گاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای راه­ حل­های انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از: ۱٫ تنظیم جدولی به منظور ارزش­یابی تشخیصی و تکوینی و تعیین روش تدریس۲٫  تشکیل انجمن کودکان ریاضی­دان ۳٫ تنظیم فرم ارزش­یابی فعالیت­های عملکردی دانش ­آموزان تنظیم شبکه­ ی تلویزیونی ویژه­ ی کودکان. لازم به ذکر است، پس از اجرای راه­ حل ­های فوق، پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی دانش ­آموزان علاقه ­مند به یادگیری مفاهیم ریاضی را از ۷ نفر در اوایل سال تحصیلی به ۱۴ نفر درپایان سال تحصیلی برساند.در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از روش­های متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیت­های عملکردی به دانش ­آموزان با توجه به تفاوت­های فردی، نیازها و علایق آنان و تشویق­های مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قالب بازی های هدفدار، در افزایش میزان علاقه­ مندی آنان به درس ریاضی و انجام فعالیت­های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.

کلید واژه ها: درس ریاضی، فعالیت­های عملکردی، علاقه­ مندی، ارزش­یابی، دانش ­آموزان

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

توصیف وضع موجود ( شواهد ۱)

الف. شاخص‌های کیفی وضع موجود

ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود

گردآوری داده‌ها :

تجزیه و تحلیل وتفسیر داده‌ها

گردآوری داده‌ها جهت ارائه راه حل‌ها

الف. مصاحبه

ب. مشاهده باز

ج. پرسش نامه

ادبیات موضوع

الف: پیشینه نظری

پیشینه ی عملی:

راه حل‌های پیشنهادی

انتخاب راه حل‌ها

اجرای راه حلهای انتخابی (گردآوری شواهد ۲)

نتیجه گیری:

پیشنهاد‌ها و راهکارها

فهرست منابع و مآخذ

2,000 تومان – دانلود


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، دانلود اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی ریاضی

اقدام پژوهی بی­ علاقه ­گی ، اقدام پژوهی یادگیری مفاهیم ریاضی ، اقدام پژوهی گردآوری داده‌ ، اقدام پژوهی ریاضی