شماره 10 : اقدام پژوهی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

اقدام پژوهی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز- قابل استفاده برای همه دوره های ابتدایی و راهنمایی  – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات دوازده  صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

 

چكيده:
در اوايل سال تحصيلي 92-91(امسال ) در بين دانش آموزان كلاسم  متوجه شدم كه يكي از دانش آموزانم در كلاس درس فعال نيست و اگر از اودرس  پرسيده مي شد شدت ترس و اضطراب در او به حدي بود كه شروع به گريه و زاري مي كرد.

تصميم گرفتم كه با مدير مدرسه و ديگر همكاران و خانواده  در اين زمينه صحبت كنم و ريشه ي اصلي اين اضطراب را در او پيدا كنم با توجه به اين كه  اين اضطراب يا ريشه در محيط مدرسه داشت يا در محيط خانواده بايد امنيت و آرامش روحي را در محيط هاي مذكور از طريق دادن مسئوليت – تشويق و … فراهم مي كردم. (تنها دانش آموزي در كلاسم  بو د كه پارسال هم كلاس اول را خواند ه ومردود شده بو د . )بعد از مدتي نتايج روش هاي به كاربرده شده به وضوح در دانش آموز قابل مشاهده بود و وضعيت درسي و روحي او بهتر از گذشته شد.

فهرست مطالب

چكيده:

مقدمه:

تعريفي از اضطراب:

توصيف وضعيت موجود:

طرح و بيان مساله:

گرد آوري اطلاعات ( شواهد 1(  :

تجزيه و تحليل داده ها:

خلاصه يافته هاي اوليه:

چگونگي اجراي راه جديد:

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2):

منابع :

2,000 تومان – دانلود

اقدام پژوهی تربیتی آموزشی , اقدام پژوهی تربیتی آموزشی
jقدام پژوهی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز
اقدام پژوهی مقابله با ترس , اقدام پژوهی رایگان