اقدام پژوهی چگونه با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی یاری رساندن به یادگیری مفاهیم زبان انگلیسی یاری کنم؟ شماره 214

اقدام پژوهی چگونه با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی یاری رساندن به یادگیری مفاهیم زبان انگلیسی یاری کنم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه …را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم ؟ – مناسب برای دوره  متوسطه  – پایه هشتم و هفتم و نهم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

واژه های کلیدی :

مقدمه :

بیان مساله :

اهداف تحقیق:

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )

الف – شاخص های کیفی وضع موجود :

ب – شاخص های کمی وضع موجود :

سوالات مصاحبه چنین بود :

گردآوری داده ها :

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

گردآوری داده ها جهت ارایه راه حل ها :

ادبیات موضوع :

راه حل های پیشنهادی :

انتخاب راه حل ها :

اعتبار بخشی به راه حل ها :

اجرای راه حل های انتخابی :

ایجاد انگیزه

گروه بندی دانش آموزان و بهره از کار گروهی

تهیه ی فلش کارت و پاور پوینت همراه با تصویر

اجرای نمایش متون انگلیسی کتاب درسی

اصلاح ، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها :

توصیف وضع مطلوب (شواهد 2 )

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب

ب- شاخص های کمی وضع مطلوب

نتیجه گیری :

فهرست منابع و مآ خذ

3,000 تومان – دانلود

خلاصه گزارش های اقدام پژوهی , خلاصه گزارش های اقدام پژوهی

اقدام پژوهی جذاب ساختن کلاس , اقدام پژوهی جذاب ساختن کلاس

اقدام پژوهی دبیر انگلیسی , اقدام پژوهی دبیر انگلیسی

جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار کاربردی یادگیری زبان انگلیسی , جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار کاربردی یادگیری زبان انگلیسی