اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم ؟ شماره ۳۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم.

فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات هجده صفحه –  قیمت فقط دو هزار تومان

 

چکیده
تفاوت عمده ی همه ی مکتب های مادی با ادیان الهی در نوع نگرش آنها به انسان و ابعاد وجودی اوست. و هر کدام از آنها برنامه ها و سیاست های خود را بر اساس برداشت خود از ماهیت انسان طراحی می کنند. وقتی انسان را موجودی فراتر از جسم و ماده بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که انسان نه تنها اشرف مخلوقات بلکه هدف و غایت کل هستی بر محور انسان می چرخد تا انسان به کمال برسد، بررسی مسائل او دیگر تنها در بعد مادیات نیست.

فلسفه آموزش و پرورش نیز تربیت و هدایت انسان است. به عبارت دیگر وظیفه اصلی نظام تربیتی ایجاد زمینه ی مناسب برای توسعه انسانی است. چرا که انسان محور توسعه است. انسان توسعه یافته باید از لحاظ جسمانی سالم و از نظر روحی و روانی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

متن زیر مربوط به یک نفر از دانش آموزان یتیم است که محرومیت او از نعمت پدر موجب افسردگی در او شده و علاوه بر آنکه وضعیت روحی او تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته وضعیت درسی و ایجاد رابطه با کلاس، معلم و مدرسه را نیز در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. لذا از نظر پژوهشی قابل تأمل و بررسی است. در جریان بررسی و پیگیری این مشکل پس از تشخیص مسئله تلاش شده است ضمن استفاده از کتاب های مرتبط با موضوع استفاده از نظر همکاران و کادر آموزشی، تربیتی و پرورشی مدرسه و همچنین درگیر کردن دانش آموز مورد نظر با فعالیت گروهی و فردی و با اجرای طرح هایی به حل مسئله پرداخته شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود، تشخیص مسئله

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)

مشاهده

صحبت خصوصی

وضعیت خانوادگی

نظر همکاران

ارتباط با خانواده
تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه حل موقتی

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات و شواهد۲

ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید و ارزیابی آنها

تجدید نظر و دادن گزارش

پیشنهادها

منابع

20,000 ریال – دانلود


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی مشکل افسردگی دانش آموز ، اقدام پژوهی مشکل افسردگی

اقدام پژوهی صحبت خصوصی ، اقدام پژوهی وضعیت خانوادگی ، اقدام پژوهی ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید

 270 views

0/5 (0 Reviews)