اقدام پژوهی چگونه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه sی در درس زبان انگلیسی ایجاد کردم – شماره 216

اقدام پژوهی چگونه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه sی در درس زبان انگلیسی ایجاد کردم

معرفی :

چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه sی در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم

– مناسب برای دوره  متوسطه   –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هشت صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه :

بیان مساله :

اهداف تحقیق:

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )

الف – شاخص های کیفی وضع موجود :

ب – شاخص های کمی وضع موجود :

سوالات مصاحبه چنین بود :

گردآوری داده ها :

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

گردآوری داده ها جهت ارایه راه حل ها :

ادبیات موضوع :

راه حل های پیشنهادی :

انتخاب راه حل ها :

اعتبار بخشی به راه حل ها :

اجرای راه حل های انتخابی :

ایجاد انگیزه و رابطه دوستانه با دانش آموزان بخصوص دانش آموزان روستایی و خوابگاهی

گروه بندی دانش آموزان و بهره از کار گروهی به صورت گروه های 3 یا 4 نفره

تهیه ی فلش کارت ، پاور پوینت ،پوستر های رنگی،سی دی های آموزشی و فیلم در کلاس

اصلاح ، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها :

توصیف وضع مطلوب (شواهد 2 )

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب

ب- شاخص های کمی وضع مطلوب

نتیجه گیری :

منابع و مآ خذ :

20,000 ریال – دانلود

اقدام پژوهی رایگان

اقدام پژوهی رایگان

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی , اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی
اقدام پژوهی چگونه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه sی در درس زبان انگلیسی ایجاد کردم

 52 views

0/5 (0 Reviews)