اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول را تقويت كرده و بهبود بخشم ؟ شماره 159

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول را تقويت كرده و بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول  را تقويت كرده و بهبود بخشم ؟- تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست

عنوان اقدام پژوهی :

چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول  را

تقويت كرده و بهبود بخشم ؟

مقدمه

بیان وضعیت موجود

تعریف مفاهیم واصطلاحات:

تعریف نظم و انضباط  و بی انضباطی :

یافته های علمی:

علل بي انضباطي دانش‌آموزان

ب)علل مربوط به معلم

ج)علل مربوط به كلاس درس:

تأثير محيط عاطفي كلاس :

د)علل مربوط به خانواده:

2.    شرايط ناسالم خانوادگي:

3. فقدان والدين:

4.عدم ثبات قوانين و معيارهاي اخلاقي:

ه)علل مربوط به روابط اجتماعي

عوامل رواني :

پیشینه ی تحقیق:

گرد آوری شواهد1:

تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل

دلایل بی انضباطی دانش آموزان:

کوچک بودن فضای کلاس

فقدان یکی از والدین

مشاوره و مذاكره با دانش‌آموز نامنظم :

انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن

گرد آ و ری اطلاعات (شواهد2):

ارزشیابی ونتیجه گیری و گزارش نهایی:

منابع و مأخذ مورد استفاده

4,000 تومان – دانلود

اقدام پژوهی نظم

اقدام پژوهی آسمان

پایه اول , پایه اول