اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود بخشم؟ شماره ۸۲

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم ؟

فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات نوزده صفحه –  قیمت فقط  دو هزار تومان

 

چکیده
بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: «هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله» در این سخن هدف و منظور از«مسأله» هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید. با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگی روز مره برهمه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه معلمان محترم فرض است که شرایطی رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه ریاضی) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمایند. من نیز با عنایت به ناتوانی و ضعفی که دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی قرار دهم.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:

دلایل انتخاب موضوع اقدام پژوهی:

اهداف مورد نظر در اقدام پژوهی:

گردآوری اطّلاعات:

۱) مشاهده (observation):

مشاهده ی معلم:

۲) اسناد ومدارک(Evidence)

پیشینه تحقیق :

کتب ومجلات علمی وآموزشی:  :

گزارش :

۳) پرسش نامه:

پرسش نامه ی تشریحی :

۴)مصاحبه(Interveiw):

مصاحبه با مدرّسریاضی:

مصاحبه و هم اندیشی با اعضای گروه های آموزش ابتدایی:

مصاحبه

مصاحبه با اولیاء:

تجزیه و تحلیل داده هاواطّلاعات :

آموزگار:

ناتوانی کتاب  :

حل مسأله  مسئولین :

روش های تدریس خانواده :

روش ها  :

جدول اقدامات

نحوه ی نظارت بر انجام فعّالیّت ها:

نتیجه گیری کلی از ارزیابی نتایج(شواهد ۲ ) :

ارائه ی پیشنهادات :

فهرست منابع و مأخذ

20,000 ریال – دانلود

اقدام پژوهی حل مسائل , اقدام پژوهی حل مسائل
سایت آسمان , سایت آسمان

اقدام پژوهی آسمان , اقدام پژوهی آسمان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود بخشم

 127 views

5/5 (2 Reviews)