اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم ؟ شماره ۳۹

اقدام پژوهی چگونه انزوا و گوشه گیری علی را برطرف کنم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه انزوا و گوشه گیری علی را برطرف کنم؟

– فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات هجده  صفحه –  قیمت فقط دو هزار تومان

 

بیان مسئله:
درآموزش و پرورش معلم نقش یاد دهنده ودانش آموزنقش یاد گیرنده(متعلم) رادارد. در این راه تعیم وتعلم مشکلات فراوانی بر سر راه وجود دارد که با همکاری معلم ومتعلم باید برطرف گردد تا امر آموزش به سهولت انجام گیرد.

از مشکلات عدیده ای که در دانش آموزان وجود دارد می توان غیبت های بیش از حد دانش آموز، بیش فعالی دانش آموز ، حواس پرتی و عدم توجه به درس ، اضطراب واسترس ، انزوا طلبی وگوشه گیری و… می باشد.

از میان این مشکلات انزواطلبی و گوشه گیری درمیان برخی از دانش آموزان وجود دارد. انزواطلبی و گوشه گیری عارضه ای است که باعث می شود کودک و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری می کندو این کودکانو نوجوانان نوعأ با تقلیل یافتن علایق ذهنی و عاطفی نسبت به اطرافیان خود از داشتن دوست نزدیک و صمیمی محرومند.(سیف، ۱۳۸۰ :  ۳۵).

این مشکل به نوبه ی خودنه تنها در روحیات فرد اثر می گذارد بلکه دردرس آن نیز تأثیر گذار خواهد بود و بهتر است معلم چاره ای برای برطرف کردن آن بیاندیشد. حال در مدرسه ی ماپسری با نام علی وجود دارد که دچار همین مشکل شده و ما در صدد آن هستیم که مشکل آن را برطرف کنیم که با چنین مسئله ای روبرو هستیم:

چگونه انزوا و گوشه گیری علی را برطرف کنم؟

فهرست مطالب

مقدمه:

بیان مسئله:

توصیف وضعیت موجود:

جمع آوری اطلاعات(شواهد ۱):

گوشه گیری و انزواطلبی چیست؟

گوشه گیری در لغت:

مشاهده رفتار علی در مدرسه توسط معلم:
مصاحبه از والدین و دوستان:

اسناد و مدارک موجود:

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومی

ارائه راه حل:

اجرای راه حل:

جمع آوری اطلاعات (شواهد۲)

تجزیه وتحلیل اطلاعات (دوم):

ارزیابی نتایج وگزارش نهایی:

منابع: فهرست منابع و مــآخذ

20,000 ریال – دانلود


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، دانلود اقدام پژوهی انزوا و گوشه گیری ، اقدام پژوهی گوشه گیری انزواطلبی
اقدام پژوهی گوشه گیری لغت ، اقدام پژوهی مشاهده رفتار مدرسه ، اقدام پژوهی مصاحبه والدین

 121 views

0/5 (0 Reviews)